Nya spelregler för spelbolag i Coronakrisens spår

Att Coronaviruset präglat de senaste veckorna i Sverige och nu kommer ett slag mot den svenska spelmarknaden. Regeringen föreslog i april att nya restriktioner ska införas för de bolag som innehar en svensk spellicens. De nya förslagen är framtagna med tre huvudsakliga inriktningar:

  1. Stärkt skydd för konsumenter och ökat spelansvar
  2. Stärkta förebyggande åtgärder
  3. Stärkt kanalisering genom att stänga ute aktörer som tillhandahåller olagligt spel

Det är tillsynes ganska rimliga åtgärder. I en tid då många sitter hemma och oroar sig är spel om pengar något man måste hantera med varsamhet. Än så länge finns det inga planerade åtgärder mot datorspel.

Civilminister Ardalan Shekarabi har meddelat att förslaget är att dessa nya åtgärder träder i kraft 1 juni och gäller fram till årsskiftet 2020/2021.

Nyckelpunkter i regeringens nya förslag:

  • En spelare får bara sätta in 5 000 på sitt spelkonto i veckan
  • Bonusar får endast vara 100 kronor och vid första tillfället (som tidigare)
  • Ökat fokus på att hålla olicensierade spelbolag borta från svenska marknaden

Stärkt skydd för konsumenter och ökat spelansvar

Denna punkt blir den mest påtagliga för svenska konsumenter och spelare. Det införs bland annat en insättningsgräns på 5 000 kronor per vecka. Det innebär alltså att du inte kan sätta in mer pengar under en kalendervecka. Oavsett om du vunnit pengar, gjort ett uttag och vill spela på nytt.

5 000 kronor i insättningsgräns

Det införs alltså en insättningsgräns på 5 000 kronor i veckan. Insättningsgränsen är dock begränsad till varje enskild licens och i dagsläget är det 70 bolag som har svensk spellicens för onlinespel. Därför kan man på goda grunder ifrågasätta hur effektivt insättningstaket är. För en person med spelberoende och spelproblem är det bara att byta bolag och spela bort till ”pott” där och sedan hoppa vidare.

Det ska bli intressant att se hur regeringen och Spelinspektionen hanterar detta och det ska bli intressant att se hur bolaggrupper som agerar under fler licenser än en, kommer att agera. Kommer de att försöka slussa spelare till andra licenser i gruppen?

Obligatorisk speltid på varje licens

Att införa en obligatorisk speltidsgräns är en relativt oproblematisk åtgärd. Det finns redan inbyggt i alla spel med svensk licens att sätta upp regler för insättningar, så det torde vara en enkel åtgärd att få även en tidsgräns på plats.

Bonuserbjudanden max 100 kronor

Detta är något som diskuterats enda sedan licenserna infördes. Det har även tidigare funnits en begränsning i att ett spelbolag bara kan erbjuda en spelare en bonus vid första tillfället. Nu stärks den begränsningen ytterligare till att också bara omfatta bonusar upp till max 100 kronor.

Stärkta förebyggande åtgärder

Regeringen vill se stärkta förebyggande åtgärder på spelmarknaden. Detta är ett uppdrag till Spelinspektionen och går mer eller mindre ut på att de får i uppgift att få fler personer medvetna om vilka självavstängningsfunktioner som finns på den svenska spelmarknaden och hur man söker hjälp om man spelar för mycket.

Uppdraget kan också att komma att omfatta även spelbolagen, även om det inte är helt tydligt hur i dagsläget. Spelbolagen har redan en omsorgsplikt för sina spelare och det är möjligt att den kommer att förtydligas eller skärpas beroende på hur regeringen formulerar lagen.

Ökat fokus på att hålla olicensierade bolag utanför den svenska spelmarknaden

Efter införandet av spellicenser i Sverige stod det ganska tidigt klart att vissa aktörer inte avsåg att söka svensk spellicens och erbjuda spel till svenskar utan licens. Det är olagligt, men eftersom det är online verksamhet som enkelt kan företas mellan landsgränser är det väldigt svårt att utöva tillsyn och sanktionera bolag i utlandet som inte följer svenska regler och lagar.

Men Spelinspektionen får nu uppdraget att stärka tillsynen mot de aktörer som erbjuder olagligt spel till svenskar. De får också uppdraget att utreda vilka ytterligare verktyg som kan behövas för blir mer framgångsrika i sitt arbete.

Många föreslår att man ska licensiera även spelleverantörer och betalningslösningsleverantörer. Andra menar att man måste rikta mer insatser mot de som marknadsför spel. Det har länge varit en uppåtgående trend att vissa väljer att aktivt marknadsföra casino utan svensk licens, casino utan spelpaus, osv. Och så sent som idag, när vi gjorde research för denna artikel, hittade vi en site som redan skriver om casino utan insättningsgräns https://cazinova.com/casino-utan-insattningsgrans/, alltså bara några timmar efter förslaget presenterats.

Oavsett vilken väg man väljer vilar nu ett tungt ansvar på Spelinspektionen att föreslå åtgärder som gör att den svenska spelmarknaden utvecklas och inte invecklas. Risken när det blir för komplicerat är att det i slutänden missgynnar och drabbar konsumenten. Alltså själva motsatsen till vad omregleringen och dessa nya regler för spelmarknaden syftar till.